Ioga


Tots, sense excepció, podem practicar ioga. Sempre es pot adaptar a les circumstàncies i necessitats de cadascú.

És una pràctica senzilla, que poc a poc ens ensenya que l'essencial és estar present. Present en l'aquí i l'ara. Present en el que estàs fent, en la teva pràctica. I així vas aprenent a estar present sense fer res, el que en diem meditar.

La senzillesa del ioga ens permet accedir-hi fàcilment, i amb la seva pràctica, se'ns va obrint tota la intensitat de l'experiència.

 

Objectius del curs:

  • Conèixer postures i tècniques de respiració pròpies del Ioga
  • Aprendre a relaxar el cos i la respiració, i prendre també consciència d'aquesta pròpia capacitat per saber-la aplicar al dia a dia
  • Introduir bases per poder meditar